نمایش دادن همه 4 نتیجه

درب خزانه کاوه مدل 200KR

62,215,000 تومان

درب خزانه کاوه مدل 200KR بانکی و اداری.

ابعادخارجی؛            ارتفاع: 205  عرض: 105   عمق: 36

ابعادداخلی؛             ارتفاع: 169   عرض: 70

وزن؛               645kg

تماس با دفتر فروش: 021.66264039

تماس با مدیرفروش: 09121999470

درب خزانه کاوه مدل 200KR

مجهز به دوتا قفل کمرشکن و یک رمزمکانیکی اصل تایوان(قابلیت نصب رمز دیجیتالی و اثرانگشتی)

درب فرار کاوه مدل 50EDR

30,475,000 تومان

درب فرار کاوه مدل 50EDR خزانه بانکی و نظامی.

ابعادخارجی؛            ارتفاع: 85  عرض: 85   عمق: 36

ابعادداخلی؛             ارتفاع: 50   عرض: 49

وزن؛               380kg

درب فرار کاوه مدل 50EDR

تماس با دفتر فروش: 021.66264039

تماس با مدیرفروش: 09121999470

مجهز به یک قفل کمرشکن و یک رمزمکانیکی اصل تایوان(قابلیت نصب رمز دیجیتالی و اثرانگشتی)

گاوصندوق درب خزانه ایران‌ کاوه مدل 200KR

51,681,000 تومان

گاوصندوق درب خزانه ایران‌ کاوه مدل 200KR بانکی و نظامی

ابعادخارجی؛            ارتفاع: 205  عرض: 105   عمق: 26

ابعادداخلی؛             ارتفاع: 169   عرض: 70

وزن؛               645kg

گاوصندوق درب خزانه ایران‌ کاوه مدل 200KR

تماس با دفتر فروش: 021.66264039

تماس با مدیرفروش: 09121999470

مجهز به دوتا قفل کمرشکن و یک رمزمکانیکی اصل تایوان(قابلیت نصب رمز دیجیتالی و اثرانگشتی)

گاوصندوق درب خزانه سوپر کاوه مدل 200KR_S

57,431,000 تومان

گاوصندوق درب خزانه سوپر کاوه مدل 200KR_S بانکی و اداری

ابعادخارجی؛            ارتفاع: 205  عرض: 105   عمق: 26

ابعادداخلی؛             ارتفاع: 169   عرض: 70

وزن؛               645kg

گاوصندوق درب خزانه سوپر کاوه مدل 200KR_S

تماس با دفتر فروش: 021.66264039

تماس با مدیرفروش: 09121999470

گاوصندوق مدل درب خزانه شرکت سوپر کاوه

مجهز به دوتا قفل کمرشکن و یک رمزمکانیکی اصل تایوان(قابلیت نصب رمز دیجیتالی و اثرانگشتی)