این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیک و درگاه پرداخت مستقیم بنام گاوصندوق کاوه می باشد

گاوصندوق سوپر کاوه

گاوصندوق گنجینه

گاوصندوق ایران کاوه

گاوصندوق کاوه

گاوصندوق سدید

گاوصندوق جی ام پی