توضیحات

✅سریع ترین حالت در نمونه ھای مشابه،، از ھفت ثانیه به بالا طبق سفارش مشتری و تنظیم سرعت تا شش ثانیه توسط کاربر.

✅مجھز به سنسور صدا و لرزش،‌ به گونه‌ای که با اصابت گلوله به شیشه و حتی صدای گلوله در حومه،، گاوصندوق بسته شدہ،،‌ و ارسال پیامک به کاربر یا تماس به نیروی انتظامی صورت میگیرد.

✅مجهز به دینام سه فاز

✅ارسال پیام به مخاطب، در موقع بازو بسته شدن گاوصندوق ویا  اختلال برقی در ساختمان

✅ریموت و شاسی برای بازو بسته کردن گاوصندوق

✅ضد برش،ضددیلم، ضدحریق، ضددلر، بدنه و درب

قفل اثر انگشتی،قفل دیجیتالی ،قفل‌مکانیکی و کلید تاشو